Reci mi šta te boli i reći ću ti šta treba da uradiš

Nezadovoljstvo i fizičke bolesti

Naš život nije ništa drugo do odraz našeg mentalnog stanja: ako u našem umu postoji mir, harmonija i ravnoteža, onda je i naš život harmoničan, miran i uravnotežen. Ako s druge strane, dominiraju neadekvatne, negativne i loše misli, naš život će biti neuravnotežen, a u toj neravnoteži će se pojaviti fizičke bolesti.

Nezadovoljstvo je osjećaj koji ako se pokuša zanemariti, pogoršava se i može izazvati hronično nezadovoljstvo. Ove senzacije mogu prouzrokovati male neprijatnosti, ali i duboke nelagodnosti koje mogu ometati ili spriječiti odnose sa osobom koja nas je uvrijedila.

Osjećaj nezadovoljstva fizički mijenja naš imunološki sistem, što nas čini mnogo podložnijim za uobičajene bolesti kao što je groznica ili herpes.

Hronični bijes ili nezadovoljstvo se smatraju faktorima rizika za bolesti srca. Carsten Wrosch, sa Univerziteta Concordia (Kanada), radio je na analizi odnosa između nezadovoljstva i kvaliteta života.

Kada ova emocija nastavlja da traje dugo, ona postavlja pozornicu za modele biološke nestabilnosti, fiziološku prepreku koja utiče na metabolizam, imunološki sistem, funkcije organa i fizičkih oboljenja.

Kada mislimo nešto a kažemo nešto drugo, osjećamo jedno a činimo drugo, nijesmo dosledni sebi zbog straha od odbijanja, napuštanja, kritike, osude, na taj način stvara se emocionalni disbalans koji nas čini bolesnim. To su greške na kojima nikada ne smijemo prestati da radimo.

Ne govoreći ono što mislimo pravimo veliku grešku.

Prevod teksta: https://lamenteemeravigliosa.it/ammaliamo-non-diciamo/

​Prevele: Ana i Beba Muratović – bebamur.com