KARMA ~ Sve njene POSLEDICE

Karmičke naslage su guste energetske tvorevine u našem biopolju. Telo je najviše “karmičko”, ono pripada elementu zemlje koja je najgušći i najtvrđi element. Čim posedujemo fizičko telo, posedujemo i određeni nivo karme da odradimo, otplatimo, očistimo, ali i zaradimo novu. Zbog neznanja o postojanju uzroka i razloga utelovljenja, mi svoje fizičko telo uglavnom doživljavamo na pogrešan način. Zemlja je, uslovno rečeno, “najprljaviji” element jer zadržava i taloži sve nečistoće koje rezultiraju bolešću fizičkog tela. To ne znači da smo mi, kao fizičko biće “prljavi”, već da smo podložni akumuliranju mentalnih, psihičkih i drugih nečistoća koje se otvrdnjavaju (kristališu) kroz bolest ili druge energetske poremećaje koji blokiraju naš napredak.

Karmičke naslage se najviše gomilaju oko izvora prane – srca i čakri, zbog čega s vremenom postajemo emocionalno otupljeni, bezosećajni i kruti, materijalisti, netolerantni i odbojni za ljubav i sve druge dobrobiti u životu, kao što je zdravlje, blagostanje i sl.
Zemlja (telo) bez pročišćavajućeg delovanja vatre, je dobra podloga za bolest. Na kolektivnom nivou, nagomilana loša karma stvara nedostatak ljubavi među ljudima i materijalizam, neosetljivost na patnje drugih i sl. Vatra pročišćava zemlju, ali na širem nivou intervencija vatre se najčešće javlja u prisilnom obliku, kroz ratove, koji se javljaju kao prirodni odgovor i znak da smo ozbiljno bolesni.

Kada se kaže karma, uglavnom se misli na negativne karmičke naslage sakupljane kroz više inkarnacija, kroz različite vrste odnosa koji se ciklično nastavljaju sve dok se ne otpuste sa ljubavlju. Kada jednom nastane odnos između nas i određene osobe, on se ne prekida udaljavanjem ili fizičkom smrću, jer emocije i osećaji ostaju negde utisnuti. Ponovnim utelovljenjem duše, mi dobijamo zadatak da sve ranije odnose otpustimo sa ljubavlju, da se rastvore ti entiteti koji sadrže određene konflikte.

Svaki konfliktan obrazac se stapa u ogromnu kolektivnu nakupinu koja zahteva da bude rastvorena ljubavlju ili prisilnom intervencijom. Na primer, mi smo nekome bili zla svekrva u ranijem životu i naneli smo dosta bola toj osobi. U ovoj inkarnaciji srećemo tu osobu kroz neki drugi odnos, ali će naša pojava kod te osobe izazivati neobjašnjivu uznemirenost i grč u stomaku. Ta osoba nikada nije otpustila negativne osećaje i među nama još uvek postoji odnos. Zbog toga smo ponovo spojeni u ovoj inkarnaciji. Što je odnos bliskiji u ovoj inkarnaciji, što je intenzivniji, to je znak bliske veze u ranijem životu.

Najviše su karmički, i ujedno najkomplikovaniji, odnosi sa roditeljima, decom i partnerom, to su odnosi gde najviše zapinjemo, koji nam crpe najviše energije, kroz koje smo opterećeni osećajima krivice, duga i sl. Zatim, mnogo karme imamo sa radnim kolegama, posao koji radimo je karmičkog karaktera i to nam je druga porodica. Kroz posao možemo da očistimo dosta karme, ali i da zaradimo lošu karmu, posebno kroz odnose sa nadređenima i podređenima, vrednovanju ljudi prema statusu i imovinskoj koristi, načinu na koji dolazimo do novca (dozvoljeni i nedozvoljeni), kao što je primanje mita i sl. Neki poslovi su izrazito karmički, kao na primer, doktori, hirurzi, medicinari, koji lečenjem i služenjem otplaćuju svoju karmu.

Nastavak na sljedecoj stranici: