Kako da znam da on/ona misli na mene?

Sila ljubavi dolazi sa Spiritualnog plana i svojom privlačnom snagom deluje direktno na plan materije – fizičko telo muškarca i žene zahtevajući spajanje. To je još uvek delovanje involutivnog luka, gde se svest iz nematerijalnog oblika zgušnjava, transformišući se kroz sve razvijenije oblike. Evolutivni luk podrazumeva osvešćenje svesti, odnosno njeno razumevanje i povratak nazad kroz Astralni i Mentalni plan. Astralni plan je svet slika i emocija i blizak je razumu, koji deluje isključivo na Mentalnom planu. Stoga se prirodna privlačnost pretvara u emocije, koje se prepoznaju razumom. Razum treba da diferencira emocije, osvesti ih (razume) i neometano prepusti dalje ka Spiritualnom planu odnosno ka Čistom Ličnom Biću.

Znači li to “kraj drame” zvane ljubav?

U slučaju osvešćenog muškarca, odnosno žene to zaista znači “kraj drame” i slobodno uživanje i u sopstvenom postojanju i u postojanju onog drugog. Ali, to su već visoki stepeni duhovne evolucije. Medjutim, arhetip Adama i Eve, pošto su oni tragično završili isterivanjem iz Raja, pretvorio se u arhetip Romea i Julije koji su tragično završili okončanjem sopstvenog življenja. Da nisu sami sebi oduzeli život, tada bi jedno drugome oduzeli život u mnogo suptilinijem vidu, koji se zove uskraćivanje prava na sopstveni život. Ali, i to se zove ljubav.

Razumevanje emocija koje su primljene od strane voljene osobe pretvorilo se, ne u prepoznavanje – što je primarna uloga – već u posedovanje. Ti me voliš znači: ti mi apsolutno pripadaš. Ja te volim – ja tebi apsolutno pripadam. Niko od nas dvoje nema prava na život van onog drugog, jer tvoja energija pripada samo meni. Ovo je još jedna matematička jednačina ljubavi, kako je razum definiše i stoga je pogrešna. Ovakvim stavom blokira se neometana razmena energije, koja postaje statična, što je po prirodnom zakonu nemoguće. Tada nastupa smrt Duha, kome je prekinut dotok novih iskustava i Čisto Lično Biće ostaje na stepenu dozvoljenih iskustava koja, pošto se neprekidno ponavljaju, više ne predstavljaju hranu za njega.

Suština delovanja Centrifugalne sile je fokusiranje svesti u razum, zatim razumevanje sopstvene svesti i na kraju spajanje u Apsolutnom ili Univerzalnoj svesti. U slučaju ljubavi vrši se spajanje svesti muškarca i žene u jedinstvenu svest, a preko spajanja na svim planovima. Ta nova, zajednička svest, predstavlja Androgina, tačku ka kojoj uvek teži ujedinjena svest. Androgina svest ne poznaje osećaj gubitka partnera, te samim tim ne poznaje ljubomoru, jer i sama mogućnost odvajanja znači da jedinstvo nije postignuto. Tek na ovom stepenu postiže se apsolutna sloboda o kojoj svi govore, ali za koju skoro niko nije spreman, jer biti slobodan znači biti slobodan prvenstveno od sebe.

I šta na kraju reći o početku, tačnije vratimo se na početnu temu.

Šta reći? Previše si očekivala od njega. On ne može da razume ni tebe ni sve ovo što je rečeno. Razlika je u nivoima svesti. Ako ga i dalje želiš onda moraš da se odrekneš vizije Androgina i da igraš igru zvanu ljubav na nižoj ravni, sa posedovanjem, ljubomorom, izlivima nežnosti i ljutnjom. Ne uvodi ga u sfere koje su mu nepoznate. Može da se izgubi u njima.

A mogu li biti sa njim u klasičnom ljubavnom odnosu sa svim zavrzlamama koje on nosi, a da pri tome ne izgubim svest o višoj ravni?

Možeš, naravno, ali ne pokušavaj da praviš bilo kakav most izmedju dve ravni. I strogo moraš voditi računa o pravilima igre, pri čemu je najvažnije da se ne uživiš previše, odnosno da ne patiš i ne nerviraš se. Kao večeras, na primer. Nisi dobila njega, ali si dobila vredna objašnjenja. Sa aspekta razuma svakako si u dobitku.

http://opusstelarum.blogspot.rs/2014/03/neprekidno-mislim-na-njega.html?m=1