7 stvari koje muškarci zapravo traže u ženama

Samopouzdanje
Žena koja voli sebe, zadovoljna je sobom i suočava se sa svojim nedostacima, voleće i svog muškarca. I ovoga puta nije reč samo o samopouzdanju zbog izgleda već i jakog karaktera. Život je danas težak i svaki dan je nova borba. Stoga je većini muškaraca važno da u ženama pronađu oslonac, a samo osoba koja ima samopouzdanje to može i da bude.

Ambicije
Muškarci vole kada oni brinu za svoju porodicu. Ali, jednako im je važno da se u to uključe i žene. Muškarci ne žele sve odluke da donose sami. Žele ženu vizionara koja će im biti oslonac i podrška, ali i realan kritičar. Muškarci u ženama izuzetno cene onu ambiciju koja se njih realno i ne tiče, ali ispunjava same žene. Žene koje ničemu ne teže često odbijaju muškarce.

Skromnost
Koja ne mora nužno da se manifestuje u materijalnom smislu. Umeti trošiti novac je takođe vrlina koju muškarci traže u ženama. Bahatost bilo koje vrste ih odbija u startu. Način na koji se ophodite prema konobaru, prosjaku, životinjama, okolini uopšte je jako važna za muškarca. Za njih je kroz istoriju bila rezervisana galama, ženama je namenjana poslovica Tiha voda breg roni.

Atma.hr